Professor Dr. Rudolf Klein's Homepage | Dr. Klein Rudolf professzor honlapja 

OTHER PUBLICATIONS


RUDOLF KLEIN's PAPERS
Remarks: English titles in parenthesis, when the article was published in another language.
  Electronic versions are listed when they are the only ones.   

 1. Elméleti bevezető a lakáskultúra empírikus kutatása elé (Theoretical Introduction on Empirical Research of Dwelling Culture). Létünk 3-4/1983, Novi Sad, pp. 571-597.
 2. A lakáskultúra szabadkai kutatásainak eredményei (Results on Dwelling Culture Researches in Subotica), Létünk, 5/1983, Novi Sad, pp. 824-846
 3. A lakók vágyai (Tenant's Wishes), Létünk 6/1983, Novi Sad, pp. 1013-1033.
 4. Participativna stanogradnja (Participative Dwelling Construction). Zbornik referata XIII Međukatedarskog savetovanja građevinskih fakulteta Jugoslavije iz područja organizacije, tehnologije i ekonomike građenja, Subotica, 1986.
 5. A lakók részvétele a lakás kialakításában (The Tenants Partaking in the realisation of their dwellings), Létünk, 3-4/1986, pp. 499-506.
 6. Primenjivost elemenata filozofije nauke na savremenu teoriju arhitekture (Applicability of Elements of Philosophy of Science on Contemporary Theory of Architecture), Zbornik radova Građevinskog fakulteta III, Građevinski fakultet, Subotica, 1987.pp 121-135.
 7. Participcija, sudelovanje korisnika u oblikovanju stana, Public Participation in the Creation of Interiors of Flats, Zbornik radova Gradevinskog fakulteta2., Subotica, Gradevinski fakultet, 1986. pp. 83-97.
 8. Tudományfilozófiai modelek alkalmazása az építészetelméletben (Application of some Models of Philosophy of Science on Architecture). Létünk, 1/1987, Novi Sad, pp. 89-111.
 9. A szabadkai zsinagóga mint a gótikus templomok ellentéte (The Synagogue in Subotica as Contrariety of Gothic Churches), Létünk, 3-4/1987. Novi Sad. pp. 471-512.
 10. Zakon entropije i građevinarstvo budućnosti (Law of Entropy and Buildings of the Future), Zbornik Građevinskog fakulteta IV, Subotica, 1988. pp. 246-253.
 11. Entrópia, világnézet, építészet (Entropy, Worldview and Built Environment), Létünk, 5/1988, Novi Sad, pp. 631-653.
 12. Koncept triju sloboda arhitektonskog stvaranja - prilog metodoligiji projektiranja (Concept of the three Freedom-Factors of Architectural Creation - Contribution to Design Methodology), Arhitektura 204-207, Zagreb, pp. 40-44.
 13. A hagyománytisztelet erkölcse és értelme az építészeti gyakorlatban (Moral Questions of Building Heritage in Architectural Practice) Építés- Építészettudomány — A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának közleményei, XX. kötet, 1-2. szám, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989, pp. 67-74.
 14. Sinagoga u Subotici - uporedna analiza s kršćanskim sakralnim objektima, (The Synagogue of Subotica - a Comparative Analyses with the Christian Sacred Space) Čovjek i prostor 7-8/1989, Zagreb, pp. 15-17.
 15. Plečnik, moderna i postmoderna, (Plečnik, modernity and Postmodernity) Čovjek i prostor, Zagreb, vol. XXXVII, no 2 (443) February 1990, pp. 21-23.
 16. Prilog operacionalizaciji pojma konteksta u arhitekturi i urbanizmu, (Contribution to Operationalisation of Context in Architecture and Urbanism), Zbornik radova građevinskog fakulteta V, Subotica, 1989, pp. 205-211.
 17. Delo Jože Plečnika i arhitektura XX veka (Oeuvre of Jože Plečnik and 20th Century Architecture), Zbornik radova Građevinskog fakulteta VI, Subotica, 1990, pp. 90-104.
 18. Jože Plečnik és világa (Jože Plečnik and his World), Magyar Építőművészet, Budapest, 2/1992 pp. 56-62.
 19. Pávatoll és építőművészet - a szabadkai szecessziós épületek európai összefüggesben, (The Art nouveau of Subotica in European Cultural Context) Üzenet, Szabadka,  5-6/1991, pp.411-422.
 20. Stanovanje kao dijalog — Prilog humanizaciji stanogradnje (Dwelling as Dialogue), Zbornik radova Građevinskog fakulteta VII, Subotica 1991, pp. 190-196.
 21. Posztmodern építészet - a lázadástól az új rendig (Postmodern Architecture - From Protest towards a New Order), Magyar Építőművészet, Budapest, 5/1992 pp. 47-53
 22. Ungarsk secessionisme - jødisk arkitektur for kristne (Hungarian Secession - Jewish Architecture for Christians), Rambam, Tidsskrift for jodisk kultur og forskning, 2/1993, Copenhagen, pp. 48-58.
 23. A debreceni zsinagógák (The Synagogues in Debrecen), Múlt es Jövő, 1994/1, Budapest
 24. Keresztények számára már érthető, zsidók számára még emészthető - A pesti zsinagógak az első imaházaktól a templomig (The Synagogues in Pest from the first Schuls to the Temple), Budapesti Negyed, 1994/2, Budapest, pp. 23-41.
 25. Összetettség és ellentmondás a modern építészetben — Complexity and Contradiction in Modern Architecture, Magyar építőművészet, Budapest, 1994/6, pp.12-47 [published in Hungarian and English]
 26. A szabadkai zsidóság felemelkedése és hanyatlása (The Rise and Decline of the Jews of Szabadka — First Part of the Book The Synagogue of Szabadka and its Age), Múlt és Jövô, 1995/1-2, Budapest, pp. 143-160
 27. A város mint vár-os (The City as Centre), Budapest; Falu, Város, Régió, 1995/7-8., pp. 58-60.
 28. A japán kultúra- és természetfogalom építészeti következményei (The Architectural Consequences of the Japanese Conception of Culture and Nature), Mai Magyar Japanológia, Vol.IV. No.2. 1996. június, Budapest, pp.7-13.
 29. Architecture and Identity — A Short Survey of Hungarian 20th Century Architecture, Proceedings from the 25th Summer School of the Preservation of Historic Monuments in Hungary, 1996, Eger.
 30. The  Evolution  of  Synagogue Space  in  Central and Eastern Europe  from  the 11th  to the 19th  Century, ICOMOS Journal Scientifique, Vol. 2., 1997.
 31. Meaning and Transformation of Ashkenazyc Synagogue Architecture, In: Jewish Studies in a New Europe, Proceedings of the Fifth Congress of Jewish Studies in Copenhagen in 1994 under the auspices of the European Association for Jewish Studies, C.A. Reitzel A/S International Publishers — Det Kongelike Bibliotek, Copenhagen, 1998., pp. 433-452.
 32. A Dohány utcai Zsinagóga kultúrtörténeti és építészeti összefüggésben, Remény, 2001 ősz, pp. 79-86
 33. The Hungarian Jews and Architectural Style, In: In the Land of Hagar – Jews of Hungary: History, Society and Culture, Beth Hatefutsot, The Nachum Goldmann Museum of the Jewish Diaspora, Tel Aviv, 2002. pp. 165-172.
 34. Synagogues in Hungary: A Short Survey from the Middle Ages to Modern Times, In: In the Land of Hagar – Jews of Hungary: History, Society and Culture, Beth Hatefutsot, The Nachum Goldmann Museum of the Jewish Diaspora, Tel Aviv, 2002. pp. 93-101.
 35. Вибудовани entente cordiale – архитектура мултиетнїчней и мултирелигийней Суботици, In: Habitus, Novi Sad, February-March 2002, pp. 57-71
 36. A Dohánytemplom, a “Rombach” és a Kazinczy utcai zsinagóga – Út a keleties stílustól a moderniymusig/The three large synagogues of Pest – three stages of Jewish identity, In: Az Új Magyar Építőművészet melléklete 2002/6, Világörökség – World Heritage, pp. 10-24.
 37. A zsinagógaépítészet mint a modernizmus előfutára (Synagogue architecture as a precursor to modernism), Múlt és Jövö, 2002/2-3, pp.174-184.
 38. Influences Between Japan and the West in Modern Architecture - Two Case Studies Illustrating Space Conception, Details And Philosophy,
  http://arch.eptort.bme.hu/kortars8.html#1
  http://arch.eptort.bme.hu/klein1.html
 39. Henry van de Velde’s Influence on Hungarian Architecture, In: Henry van de Velde, Architekt und Gestalter – Vom Gesamtkunstwerk zum Denkmal, Arbeitsheft des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege, Neue Folge 11, pp. 54-56
 40. Kortárs építészet és judaizmus: az arché-techné megtagadása vagy meghaladása? Utóirat, A Régi-új Magyar Építőművészet melléklete, 2004/5,  9-23. o. [Contemporary architecture and Judaism: denying or surpassing arché-techné? Post Scriptum, the Supplement of Hungarian Architecture, 2004/5, pp. 9-23.]
 41. Építészet és bálvány (Architecture and Idol), Utóirat, A Régi-új Magyar Építőművészet melléklete, 2005/5, 23-26.o
 42. Fin Minkacs to Judapest  – Jews and their Synagogues in 19th Century Hungary, (printed public lecture), Central European University Budapest, 2005,
  http://www.ceu.hu/jewishstudies/rkleinlect0506.pdf
 43. Oriental-Style Synagogues in Austria-Hungary: Philosphy and Historical Significance, Ars Judaica, Volume 2, 2006, 117-134.
 44. Building an Entente Cordiale on the Plains of Bácska: Szabadka/Subotica’s urban history, East Central Europe/ECE, vol. 33. 2006, part 1-2, pp. 169-210.
 45. Secession: un goût juif? – Art Nouveau Buildings and the Jews in some Habsburg Lands, Jewish Studies at the CEU V, 2005-2007, 2009, 91-124.
 46. Juden und die Sezession – Ein kurzer Überblick über Architektur und Gesellschaft in Kakanien,  100-112,  In: Aliza Cohen-Mushlin, Hermann Simon und Harmen H. Thies (Hg.): Beiträge zur jüdischen Architektur in Berlin, Kleine Schriften der Bet Tfila-Forschungsstelle für jüdische Architektur in Europa, Band 2
 47. A szecesszió: zsidó(s) stílus? – A szecessziós építészet és a zsidóság kapcsolata a Monarchiában, Múlt és Jövő, 2008/6, 4-32
 48. Kortárs zsinagógák történelmi összefüggésben, Magyar Építőművészet  2008/6, Post Scriptum, Egyház és építészet, 32-36
 49. Nineteenth Century Synagogue Typology in Historic Hungary, Jewish Architecture in Europe, Proceedings of the International Congress in Braunschweig 8th–11th October 2007, Schriftenreihe der Bet Tfila-Forschungsstelle für jüdische Architektur in Europa, Band 1CONTRIBUTIONS TO BOOKS
 1. The Jerusalem Museum of Tolerance – A Project of the Simon Wiesenthal Center, In Jewish Identity in Contemporary Architecture, Ed.: Anglei Sachs, Edward van Voolen,Prestel Verlag, München, Berlin, London, New York, 2005 pp. 72-77.
 2. 1.Spirituality and Space, In: Synagogues without Jews and the communities that built and used them by Rivka and Ben-Zion Dorfman, The Jewish Publication Society, Philadelphia, 2000, pp 318-26.
 3. Kuruc udvar, Tolcsva, In: Téglaépítészet Magyarországon, Octogon könyvek 2, Budapest, 2003, pp. 90-91.
   


CONTRIBUTIONS TO INTERNATIONAL CONFERENCES
 1. Significance of Tradition in Architectural Practice, International Conference on Building Heritage organised by the Committee for History and Theory of Architecture at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 5-6. 10. 1987.
 2. Die Synagogen in Vojvodina, Vollversammlung von ECOVAST (European Council of Village and Small Town), Lübeck-Travemünde, 10-11. 10. 1988.
 3. Baukunst und Volksarchitektur, Ethographica Pannonica, Internationales Symposium, Karlovac, 28-30. 06. 1989.
 4. Early Modern Architecture in Budapest and its Liberal Jewish Background, International Style Architecture Conference, Tel Aviv, 22-28. 05. 1994 .
 5. 19th Century Synagogues in Budapest and their Social Background, The Fourth International Seminar on Jewish Art, Jerusalem, 29.05-03.06. 1994.
 6. Meaning and Transformation of Ashkenazyc Synagogue Architecture, Fifth Congress of the European Association for Jewish Studies, Copenhagen, 14-18.08.1994.
 7. The City as a Centre/Die Stadt als Mitte, Conference The City as Living Space — the City as Peril organised by the Goethe Institut Budapest, Institute Française de Hongrie and Lettre Internationale, Budapest,  11-12.05.1995.
 8. Ethnic Zoning and its Influence on Architecture of Middle Sized Cities in the Habsburg Empire — the Case Study of Subotica and Oradea, International Workshop Meeting "A Tense Alliance: Architecture in the Habsburg Lands 1967-1928", Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Vienna, 15-19.11.1995.
 9. The Temple of Jerusalem and the Judentempels, Paper from the Fifth International Seminar on Jewish Art, June 16-21; The Real and Ideal Jerusalem in Jewish, Christian and Islamic Art, Jerusalem, Van Leer Institute, Jerusalem, 18.06.1996., 12,30
 10. Jewish Motifs on Secular Buildings of Architect Béla Lajta, World Congress of Jewish Studies, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, 28 July – 02 August. 1997.
 11. Jews and Architecture in Hungary 1870-1930, European Association for Jewish Studies, 6th Congress, Toledo, 19-23 July 1998, Abstracts, p. 149.
 12. Architectural Representation of the Past – Three Contemporary Museums of History (invited lecturer), International Conference on Museum Architecture, Tel Aviv University, December 10, 1998, Fastlicht Auditorium, 17,15-17,40
 13. New Patterns In Teaching Architectural Theory, XX UIA Congress, Beijing 1999, June 23-26, academic treatises vol. 2, pp. 273-276.
 14. Influences between Japan and the west in modern architecture -
  two case studies illustrating space conception and philosophy,
 15. EAJS Conference, Lahti/Finland 20-26 August, 2000.
 16. The preservation of the cultural heritage of ethnic communities in Vojvodina as a means for the maintenance of its multiethnic and multi-religious character – historical overview, ISCOMET Conference (under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe), 23. -25. February 2001, Bled, Slovenija. Abstract on pages 42-43
 17. Neo-Moresque Synagogues in the Context of Architectural History, Orientalism and the Jews Symposium, 5-9 May, 2001, Victoria Univeristy, Toronto, abstract pp. 2-9
 18. Grosswardein-Nagyvárad-Oradea: Multi-ethnic, multi-confessional city with a harmonious face, 19th Conference Europe of Regions, Timisoara, 14-16 September, 2001., Abstract pp 22.
 19. Der Synagogenbau in der mitteleuropäischen Diaspora, Landsynagogen – Zwishcen Kulturdenkmal, Gedenkstätte und Lernort - Arbeitstagung, Waren, 25.04 bis 27.04.2002.
 20. Synagogues of Austria-Hungary In their Architectural-Urban Context, VIIth EAJS Congress, Amsterdam, 21-25 July 2002.
 21. Cultural Heritage of Regions for Building the “European Identity”,  20th Conference Europe of Regions, St. Petersburg, 9-11 October, 2003, abstract p. 54.
 22. 13.The City as a Bazaar: the Central Areas of Austro-Hungarian Market TownsUIA 2005 Isranbul Congress, 1-4 July Monday, Building G Lütfi Kırdar Convention Center, Room G5, Session of 14:00
 23. 13.Oriental elements versus occidental structural prnciples: the architectural language of mid-19th century synagogues int he Habsburg Empire, SHAHANZ 2006: Contested Terrains, Fremantle, Western Australia, September 29-October 2 2006, Proceedings pp 275-285.
 24. Architecture for the 'Asiatics of Europe': The Dohány Street Synagogue as Urban Gesture, Comparative Urban Studies Conference at Central European University, Budapest, May 31-June 1, 2007
 25. Creating a Synthetic Identity in Architecture – the Grand Synagogue in Budapest, 1854-59, CSAAR Conference, 13-15 November, 2007, Tunis, Tunisia (read in absence, published in the proceedings)
 26. Gates of Heaven Built From Catalogue – 19th Century Synagogue Typology in Historic Hungary, Technische Universität Braunschweig International Congress “Jewish Architecture in Europe” 8th-11th October 2007.
 27. Central European Synagogue Architecture of the 19th and Early 20th Centuries, Art and Architecture of Romanian Synagogues, Bar-Ilan University, 25-29 February 2008
 28. The Tabak-Tempel in Pest: Cathedral for the Jews? The Jewish Presence in Art, International Conference, Bar-Ilan Univeristy, June 16-18, 2008SOME INVITED LECTURES
 1. 1.Zvi Hecker – from Structuralism to Deconstruction, Technische Universitaet Carolo-Wilhlmina, Braunschweig, Montag, April 2002, 20.00 Uhr, Hörsaal PK 4.3.
 2. Contemporary Architecture in Hungary – Ideas, schools, buildings, Brandenburgische Technische Universitaet, Cottbus, November 22  2002
 3. Synagogue architecture in Austria-Hungary 1867-1918, Stratclyde University, Department of Architecture, Glasgow, June 22, 2003.
 4. "Moorish Style" Synagogues in the Context of Gentile Architecture, Victoria University, Toronto, May 11. 2004
 5. Architekt Zvi Hecker, Technische Universität Karlsruhe, Dezember 1. 2005
 6. Fin Minkacs to Judapest – Jews and their synagogues in Hungary, The Central European University, Budapest College, Gellner room, December 6. 2005
 7. Synagogue Architecture in Central Europe, Sidney University, The Mandelbaum House, 12. October 2007, 17,00

Professor Dr. Rudolf Klein's Homepage | Dr. Klein Rudolf professzor honlapja